Kalender/MENIGHETSMØTE. (Innkalling ligger vedlagt.)

Menighetsmøte

TIL:

MEDLEMMER MED STEMMERETT
I KRISTIANSAND FRIKIRKE       

 

Innkalling til menighetsmøte i Kristiansand Frikirke, Onsdag 02.12 kl 19.00 i friCafè. 

 

Saksliste:

7/20.  Konstituering

  1. Valg av møteleder og referent.
  2. Valg av to personer til å underskrive protokollen

 

8/20  Godkjenning av innkalling og saksliste

 

9/20. Budsjett 2021

         Forslag til vedtak:

Fremlagt budsjett er menighetens budsjett for 2021

 

10/20 Synodesaker 2021
         Et overblikk over sakene. Ligger på nettsiden:

https://frikirken.no/synoden

Brukernavn: Delegat

Passord: Delf2020

Neste menighetsmøte torsdag 21.01 kl 19.00,blir oppfølging der

11/20 Rekruttering av eldste.

         Orientering

 

12/20 Korrekt oppdatering av Brønnøysundregister

         Vårt styre er pr i dag :
         Are Mikael Røiseland, Tone Iren Lyseng, Harald Eikeland

         Endre Sagedal, Hilde Grøthe, Stein Arve Graarud


13/20 Eventuelt

        

 

 

Vel møtt! Vennlig hilsen Eldsterådet

 

Se på de vedlagte linkene som forberedelse til menighetsmøtet:

Budsjett 2021 forenklet (iht vedtak MRåd 05.11.20).xlsx 

ANSATTE 2021.xlsx

Ønsker du detaljert budsjett? Send en mail til endre.sagedal@frikirken.no og spør om det. 

Powered by Cornerstone