Damenes misjonsforum

 KVINNESTEVNE 2023 tirsdag 5 september kl 18.00

 

Historikk

Frikirkens Misjonsforening (kvinneforening) ble nedlagt i forbindelse med 100-årsjubileet i januar 2020. Samtidig hadde yngre damer sett behov for å vedlikeholde engasjement for misjon. Det resulterte i oppstarten av Damenes Misjonsforum. Forumet er åpent for alle interesserte damer uten at det trengs medlemskap. Damenes Misjonsforum hadde sitt første møte 25.02.2020 med nesten 50 til stede.

 

Damenes Misjonsforum

har møter i FriCafe hver fjerde tirsdag kl.19 - 21. Det legges vekt på informasjon fra misjonslandene, som Frikirken sentralt har ansvar for, og prosjekter som medlemmer i Kristiansand Frikirke er spesielt engasjert i. Vi har også kontakt med andre organisasjoner som kan inspirere oss. Nøkkelord er informasjon, forbønn og pengestøtte. I tillegg til selve programmet er det god tid til matservering og prat rundt bordene.

Pengegaver kan gis som kollekt på samlingene våre, vippses til 610173, eller sendes direkte til bankkontonr. 2801 54 91401

Halvårsprogram vår 2023

Halvårsprogram høst 2023

 

Styret for Damenes Misjonsforum:

Gudny Culley, leder, tlf. 99159505

Aud Arntsen, sekretær, tlf. 90076662

Anne Grete Gundersen, misjonskontakt mot Oslo-kontoret, tlf. 95121049

Solveig Kolaas, kasserer, tlf. 48171232

Powered by Cornerstone