Diakonalt arbeid

Frimat:  Utdeling av mat skjer fra Kristiansand Frikirke torsdager fra kl 1530. Syntes du det er vanskelig å få det til å gå rundt økonomisk i hverdagen ønsker vi å hjelpe med en pose mat.

Grunnet stor pågang den siste tiden har vi delt opp utdelingen mellom menn og kvinner. 
Kvinner: Partall uker(uke 2,4,6...)
Menn: Odde tall uker(uke 1,3,5...)

Har du lyst til å være med som hjelper eller sjåfør i FriMat? I tillegg til Hånes har vi nå utdeling i Vågsbygd, Vennesla, Justvik, Randesund og Søgne. Ønsker du mer informasjon om tjenesten kan du gå til Frimat.no. Kontakt person er Steinar på tlf. 90032856.

Besøkstjenesten: Denne tjenesten er organisert ved at flere frivillige deler ut blomster til jubilanter (fra og med 80 år, 85 år og 90 år+) i menigheten. Det deles også ut blomster til jul. Dette skjer etter lister. I tillegg kan besøkstjenesten ta kontakt, dersom det oppstår ekstraordinære behov av sosial karakter. Kontakt: Anthony Culley, epost: anthonyculley@icloud.com.  Tlf. 974 25210 Øvrige kontaktpersoner

Vaktmestergrupper: Vi har vaktmestergrupper som kommer hver torsdag fra 09-12. Det er tre grupper, så hver tredje torsdag. Oppdragene er maling, vasking, rydding, og mye annet praktisk arbeid. Etter hver økt spiser vi nistepakker sammen i friCafé - ett av menighetens lokaler, der det arrangeres sosiale sammenkomster av forskjellig slag.)

Arrangementsgruppe for eldre:

Andaktskomité: Sigmund Sandåker (tlf 480 59 175)

Frikontakt: Kristin Haugen ( tlf 975 71 764). Arbeid for ukrainere, hver onsdag fra kl 14.30 - 17.30.  

FriCafé: Kirkekaffe etter hver gudstjeneste.

Sjelesorggruppa: Tilbud om samtale/forbønn etter gudstjenesten.

Vandretur med kjerka: Vandreturer i og rundt Kristiansand én gang i mnd. Se infomail.

Kirkeverttjenesten: Gudstjenester og andre arrangementer.

 

 

Powered by Cornerstone