Vekstgrupper og andre småfellesskap

I Kristiansand Frikirke finnes det flere mindre fellesskap som møtes i hjem over hele byen. Noen har hatt bibelgruppe sammen i mange tiår, småbarnsfamiliene samles i familiegrupper og flere er med i vekstgrupper. Gruppene har ulike struktur og opplegg, men felles for alle er Bibellesning og bønn, og de fleste spiser sammen.

Eldsterådet ønsker å jobbe for at menigheten skal komme "Nærmere Gud og hverandre", og smågrupper er viktige i den prosessen. Vi velger å kalle gruppene "Vekstgrupper":
- vi ønsker personlig vekst for det enkelte gruppemedlem
- vi ønsker at hver gruppe skal vokse, og bli så store at de må deles
- vi ønsker at menigheten skal vokse

Ta kontakt med kontoret eller noen i Eldsterådet om du ønsker å være med i en vekstgruppe.

Vekstgrupper og andre småfellesskap
Powered by Cornerstone