FriBU

Fribu er en organisasjon for alt arbeid i Frikirken for aldersgruppen 0-26 år. Målet er å bygge åpne fellesskap der barn og unge blir sett, møter Jesus og utrustes til å leve som hans etterfølgere. Vil du lese mer om friBUs langsiktige strategi, ta en titt på friBUs læringsnettverk

Fribu nasjonalt jobber for at alle lokallag skal ha nok ressurser og støtte for arbeidet sitt. 

Fribu lokalt i Kristiansand Frikirke driver trosopplæring via ulike aktiviteter som du kan lese mer om under «Barn og ungdom». Vi anbefaler også nettressursen HJEMMEKIRKE.  

I Kristiansand Frikirke har vi et eget Friburåd som bl.a. jobber med visjon, verdier og strategi for menighetens barne- og ungdomsarbeid. Vi innvilger også økonomisk støtte til det arbeidet; SØK HER

Friburådets sammensetning er pr i dag Per Øystein Gumpen (leder), Nicolai Stray, May-Lisbeth Sødal, og Cecilie Kile.

Powered by Cornerstone