PROGRAM FOR HØSTEN 2020

 

SAMLINGER I PEISESTUA KL 19.00-21.00

TIRSDAG 15. SEPT: Marianne Boklund Jakobsen: "Japan - et av våre eldste misjonsland i en ny tid."

TIRSDAG 13. OKT: Solveig Kolaas, Bodil Nørsett og Hege Beckmann: "Bhutan - utradisjonell misjonsvirksomhet i et lukket land."

TIRSDAG 10. NOV: Arnt Sigurd Abrahamsen: "Hviterussland - tilbakeblikk på et rikt misjonsprosjekt som nå er klar for å stå på egne ben."

TIRSDAG 8. DES: Per Kristian Rønning, Frikirkens invandringskonsulent: "Når misjonsmarken kommer til oss.

 

Alle fire kveldene blir det servering av kaffe, og noe å spise.

 

FELLERSTURER TIL JEGERSBERG

Oppmøte på "Grønn slette" kl 11.00

Tirsdag 22. sep. Tirsdag 20. okt  Tirsdag 17.nov

Ta gjerne med nistepakke, kaffe og sitteunderlag

 

 

Misjonsforeningen er blitt til Damenes Misjonsforum.

 

Det nystartede Damenes Misjonsforum overtar nå nettsiden til Misjonsforeningen. Denne foreningen ble nedlagt i forbindelse med 100-årsjubileet i januar 2020. Samtidig hadde yngre damer sett behov for å vedlikeholde engasjement for misjon. Det resulterte i oppstarten av Damenes Misjonsforum. 12 damer har tatt ansvar for styreverv og arrangementer. Forumet er åpent for alle interesserte damer uten at det trengs medlemskap. Damenes Misjonsforum hadde sitt første møte 25.02.2020 med nesten 50 til stede.

Damenes Misjonsforum har møter i Peisestua hver fjerde tirsdag fra kl.19 - 21. Det legges vekt på informasjon fra misjonslandene som Frikirken sentralt har ansvar for, og også fra prosjekter som medlemmer i Kristiansand Frikirke er spesielt engasjert i. Nøkkelord er informasjon, forbønn og pengestøtte. I tillegg til selve programmet er det god tid til rundstykker og prat rundt bordene.

En tirsdag i måneden er det tur i Jegersberg fra kl.11, for å møtes på en uformell måte og bli bedre kjent med hverandre.

Korona-situasjonen satte en stopper for det planlagte programmet i vår. Vi kommer tilbake med mer informasjon når vi er klar for nye møter, forhåpentlig like over sommeren. Siden det ikke har vært mulig å samle inn penger på møtene, oppfordrer vi til å overføre penger via Frikirkens Vipps nr. 19388, eller sendes direkte til bankkontonr. 2801 54 91401 merket Damenes Misjonsforum.

Alle damer i alle aldre velkommen!

 

20.05.2020

 

Styret for Damenes Misjonsforum:

Gudny Culley, leder, tlf. 99159505

Aud Arntsen, sekretær, tlf. 90076662

Anne Grete Gundersen, misjonskontakt mot Oslo-kontoret, tlf. 95121049

Mai-Elin Isefjær, kjøkkensansvarlig, tlf. 97516073

Solveig Kolaas, kasserer, tlf. 48171232

 

 

 

Powered by Cornerstone