Bhutan

09.10.2023

Stiftelsen Progreso har siden 2017 vært initiativtaker for utviklingen av tiltak rettet mot barn og unge i Bhutan, for å forebygge mentale helseproblemer. Vi er takknemlige for den støtten Kristiansand Frikirke bidrar med. Prosjektene i Bhutan ser nå ut til å få vidtrekkende konsekvenser for hele landet. 

Musikk og Helse 

Bhutan

Vi er i gang med regelmessig musikkterapi på et dagsenter for utviklingshemmede. Foreldre og ansatte på dagsenteret er begeistret for den positive endringen de ser hos sine barn og håper prosjektet vil fortsette. Høsten 2023 starter et prosjekt på landets største Mor-Barn-Klinikk der foreldre til friske småbarn skal bruke sang og musikk for å se hvordan det kan være en hjelp til tidlig god kontakt med de små. Dette har det inntil nå vært lite tradisjon for. 

Foreldreveiledningsprogram 

Bhutan

I september 2023 fikk vi introdusere et foreldreveilednings-program (ICDP) som har vist gode resultater i Norge, og mange land også i Asia og Afrika. Vi har dyktige lokale medarbeidere som ivrer for dette, og ser at det er et viktig supplement landet trenger. Det er nytt for landet at vi kan snakke så åpent om hva god følelsesmessig tilknytning betyr. To norske medarbeidere er klar til å starte et pilotprosjekt. Helseuniversitetets øverste leder støtter tiltaket og ønsker det inn i pensum til dem som utdannes til å jobbe på alle landets helsestasjoner. 

Kontakt med kristne 

Bhutan

Vi har regelmessig kontakt med Karma, en tidligere buddhistmunk som nå driver viktig sosialt arbeid og støtter de svake i samfunnet. Vi er i gang med å bygge broer mellom kristne grupperinger. De trenger støtte både til sosialt arbeid og til en dypere opplæring i kristen tro. 

Solveig og Andreas Kolaas 

Powered by Cornerstone