Søndagsskole høst 23

07.09.2023

Barna i Kristiansand frikirke får tilbud om søndagsskole de fleste søndagene. Ca en gang i måneden er det Generasjonsgudstjeneste for alle generasjoner. De andre søndagene, utenom skolens ferier, holder vi søndagsskole.

I høst er det seks ungommer som holder søndagsskole for barna. Vi er alle med i starten av gudstjenesten, og så går barna samlet ned til Skattkammerrommet med ledere og de foreldre som ønsker det. De søndagene det er nattverd, får barna mulighet til å komme opp for å delta i den.

Vi bruker stort sett opplegg fra Sprell Levende.

Søndagsskole høst 23
Powered by Cornerstone