Kalender/Menighetsmøte

Menighetsmøte

Menighetsmøte. Se vedlagte innkalling.

160921 Menighetsmøte

TIL:

MEDLEMMER MED STEMMERETT
I KRISTIANSAND FRIKIRKE       

Innkalling til menighetsmøte
Når: Torsdag 16.09 kl 19.00

Hvor: friCafè  

Saksliste:

7/21  Konstituering

  1. Valg av møteleder og referent.
  2. Valg av to personer til å underskrive protokollen

8/21  Godkjenning av innkalling og saksliste

9/21  Tilsynsbesøk
         Tilsynsmann Jan Inge Ringsby gjennomfører tilsyn i uke 37, 12-17.09. Han orienterer om dette. Og innleder til samtale om menighetens liv og fremtid.

         10/21 Orientering fra eldsterådet
         Om pågående saker

11/21 Eventuelt

 

Vel møtt! Vennlig hilsen Eldsterådet

 

Powered by Cornerstone