PROGRAM FOR HØSTEN 2021

 

Samlinger i friCafé kl 1900-2100

 

TIRSDAG 7. september
Gudny Culley m/fl:
Sosialt engasjement og bønnefellesskal med kristne venner i Sibir

 

TIRSDAG 5. oktober
Øyvind Augland: Europamisjon

 

TIRSDAG 2. november
Elisabeth Lillebø Sæth: Norea Mediemisjon og Håpets kvinner

 

TIRSDAG 30. november
Besøk av Brave Heart Mission Church. Stephen Kaumba forteller om arbeidet.. Brave Heart Mission Band deltar med sang og musikk.

 

 

PROGRAM FOR VÅREN 2021

 

Samlinger i FriCafe kl.19.00-21.00

TIRSDAG 26. januar: AVLYST

 

TIRSDAG 23. februar: AVLYST

 

TIRSDAG 23. mars: AVLYST

 

TIRSDAG 20. april: AVLYST

 

TORSDAG 13. mai (Kristi Himmelfartsdag.)

Vi deltar på åpent misjonsmøte i kirka

 

TIRSDAG 1. juni

Misjon i nærmiljøet - besøk fra Kristiansand folkehøyskole

 

 

Møtene planlegges med enkel servering hvis coronasituasjonen tillater det.

Vi inviterer også med sangkrefter på samlingene.

 

 

Pengegaver kan gis som kollekt på samlingene våre, vippses til 610173, eller sendes direkte til bankkontonr 2801 54 91401.

Kontaktperson: Gudney Culley, tlf 99159505

 

 

Misjonsforeningen er blitt til Damenes Misjonsforum.

 

Damenes Misjonsforum har overtatt nettsiden til Misjonsforeningen. Misjonsforeningen ble nedlagt i forbindelse med 100-årsjubileet i januar 2020. Samtidig hadde yngre damer sett behov for å vedlikeholde engasjement for misjon. Det resulterte i oppstarten av Damenes Misjonsforum. 12 damer har tatt ansvar for styreverv og arrangementer. Forumet er åpent for alle interesserte damer uten at det trengs medlemskap. Damenes Misjonsforum hadde sitt første møte 25.02.2020 med nesten 50 til stede.

Damenes Misjonsforum har møter i Peisestua hver fjerde tirsdag fra kl.19 - 21. Det legges vekt på informasjon fra misjonslandene som Frikirken sentralt har ansvar for, og også fra prosjekter som medlemmer i Kristiansand Frikirke er spesielt engasjert i. Nøkkelord er informasjon, forbønn og pengestøtte. I tillegg til selve programmet er det god tid til rundstykker og prat rundt bordene.

En tirsdag i måneden er det tur i Jegersberg fra kl.11, for å møtes på en uformell måte og bli bedre kjent med hverandre.

Korona-situasjonen satte en stopper for det planlagte programmet i vår. Vi kommer tilbake med mer informasjon når vi er klar for nye møter, forhåpentlig like over sommeren.

Alle damer i alle aldre velkommen!

 

20.05.2020

 

Styret for Damenes Misjonsforum:

Gudny Culley, leder, tlf. 99159505

Aud Arntsen, sekretær, tlf. 90076662

Anne Grete Gundersen, misjonskontakt mot Oslo-kontoret, tlf. 95121049

Solveig Kolaas, kasserer, tlf. 48171232

 

 

 

Powered by Cornerstone