PROGRAM FOR HØSTEN 2021

 

Samlinger i friCafé kl 1900-2100

 

TIRSDAG 7. september
Gudny Culley m/fl:
Sosialt engasjement og bønnefellesskal med kristne venner i Sibir

 

TIRSDAG 5. oktober
Øyvind Augland: Europamisjon

 

TIRSDAG 2. november
Elisabeth Lillebø Sæth: Norea Mediemisjon og Håpets kvinner

 

TIRSDAG 30. november
Besøk av Brave Heart Mission Church. Stephen Kaumba forteller om arbeidet.. Brave Heart Mission Band deltar med sang og musikk.

Pengegaver kan gis som kollekt på samlingene våre, vippses til 610173, eller sendes direkte til bankkontonr 2801 54 91401.

Kontaktperson: Gudney Culley, tlf 99159505

 

 

Misjonsforeningen er blitt til Damenes Misjonsforum.

Damenes Misjonsforum har overtatt nettstedet i Kristiansand Frikirke som tidligere har vært brukt av Misjonsforeningen. Den opprinnelige Misjonsforeningen valgte å legge ned i forbindelse med feiringen av 100-årsjubileum i januar 2020. Samtidig ønsket yngre krefter å starte Damenes Misjonsforum. Det ble valgt styre, og første møte ble avholdt 25.febr.2020. Det er en fast kjerne på 20-25 damer som har påtatt seg ansvar for å gjennomføre møtene, men møtene er åpne også for andre interesserte uten at de trenger å tegne noe medlemskap.

Vi har møter i Frikirken en tirsdag i måned fra kl.19 – 21. Vi legger vekt på å bli godt kjent med misjonsarbeid, både det som er i regi av Frikirken sentralt og prosjekter som medlemmer i Kristiansand Frikirke er engasjert i. Nøkkelord er informasjon og forbønn. Det blir også tid til mat og prat rundt bordene.

 

Styret for Damenes Misjonsforum:

Gudny Culley, leder, tlf. 99159505

 

 

 

Powered by Cornerstone