Ungdom

Konfirmasjon: Vi ønsker å tilby konfirmantene våre det aller beste, og har sterkt fokus på den enkelte. Gruppesamlinger er derfor et viktig element, i tillegg til undervisningen. Høydepunktet er sommerleiren i august. Her er vi sammen med frikirkekonfirmanter fra hele landsdelen. Du finner mer informasjon på hjemmesiden vår. Du kan også ta kontakt med FriBU-pastoer Stein Arve Graarud - tlf 38121030, eller e-post: steinarve@mac.com

VOXlight: Barneklubb for de i 5. 8. klasse én fredag i måneden fra kl 1830 - 2030. Fredagsmiddag, andaktsstund og aktiviteter. Se mer informasjon på Frikirkens hjemmesider eller på Facebook-siden "VOXlight, Kristiansand Frikirke."

VOX:  Målgruppe 13 - 19 år.Kl 1930 - 2300. Ungdomssamling fra 8. klasse og oppover. Annenhver lørdag. I tillegg er det jente- og guttegrupper for ungdom annenhver uke. Kontakt FriBU-pastor Stein Arve Graarud, tlf 38 12 10 30 eller e-post: steinarve@mac.com

TØFF (Trening og Øvelse for Fjorårskonfirmanter): Et år med lederkurs. Avsluttes med hjelpesendingstur til Kaliningrad. Kontakt Stein Arve Graarud - epost: steinarve@mac.com, tlf 38121030

Speideren: I Kristiansand FSK (Frikirkens Speider Korps) har vi følgende grupper:

-Flokk (2-4 klasse)

-Tropp (5-10 klasse)

-Rovere (Fra og med videregående skole)

Kontakt Ole Andreas Augland - mobil 90537686, e-post: o.augland@gmail.no for nærmere opplysninger om tidspunkter for de enkelte enheter.

Powered by Cornerstone