Konfirmasjon

Frikirkens mål er å tilby våre ungdommer det aller beste konfirmantopplegget. Vi bruker mye tid og ressurser på dette fordi vi anser det som viktig.

Kunnskap og kjennskap
I Frikirken ønsker vi at konfirmantene skal få både kunnskap om- og kjennskap til Gud. For mange har konfirmasjonstiden gitt en nødvendig ballast for å møte livets mange utfordringer og gleder. Det er noe som er evig og uforanderlig. Noe som gir oss fotfeste i en verden i stadig forandring.

Vi ønsker å tilby konfirmantene våre det aller beste og å ta dem på alvor. De vil derfor i tilegg til friBU-pastor, Stein Arve Graarud, møte flere andre ungdomsledere. Vi har stort fokus på å inkludere den enkelte og har derfor jevnlige smågruppesamlinger

Dåp
De som ikke er døpt hos oss, må levere kopi av dåpsattest i løpet av konfirmantåret. Dersom de ikke er døpt, kan de likevel følge Frikirkens konfirmasjonsundervisning og ta del i konfirmasjonsfesten i august.

Her er noen viktige datoer:

03.09. kl 1730 - 1900:  Oppstartsamling i friCafé
23.-24.10:                   Overnatting i kirka. (Dette er usikkert pga corona.)
25.10. kl. 1100:           Presentasjon av konfirmantene på gudstjenesten
                                 Infomøte for konfirmanter og foresatte i peisestua etter gudstjenesten. 

13.11. kl. 1930:           Felles ungdomsmøte i Q42. (Det er lite sannsynlig i nåværende situasjon)   
12.12. kl. 1800:           Rollebryllup sammen med VOX.  
07.01. kl. 1730:           Første konfirmanttime.      
Uke 31 2021:              Konfirmantleir på Evjetun  
04.08 2021 (lørdag):    Konfirmasjonsgudstjeneste

04.08 2021 (lørdag):    Konfirmasjonsgudstjeneste

 

Stein Arve Graarud

Fribu-pastor

Kristiansand Frikirke

steinarve@me.com

  

Her er skjemaet for å melde seg som konfirmant 2021
Powered by Cornerstone