FriBU

Fribu er en organisasjon for alt arbeid i Frikirken for aldersgruppen 0-26 år. Målet er å bygge åpne fellesskap der barn og unge blir sett, møter Jesus og utrustes til å leve som hans etterfølgere.  

Fribu nasjonalt jobber for at alle lokallag skal ha nok ressurser og støtte for arbeidet sitt. 

Fribu lokalt i Kristiansand Frikirke driver trosopplæring via ulike aktiviteter som du kan lese mer om under «Barn og ungdom». Vi anbefaler også nettressursen HJEMMEKIRKE.  

I Kristiansand Frikirke har vi et eget Friburåd som bl.a. jobber med visjon, verdier og strategi for menighetens barne- og ungdomsarbeid. Vi innvilger også økonomisk støtte til det arbeidet; SØK HER

Friburådets sammensetning er pr i dag; Maren Christine Martinsen, Stein Arve Graarud, Maria Sandvand, Kjell Rune Holvik og Siri Merete Reisvaag Johannessen, leder (40455772).   

 

Powered by Cornerstone