Barn

Dåp: Inngangen til medlemskap i menigheten er dåpen. Det vanlige er at spedbarn blir døpt ved at de bæres til dåpen av foreldrene. En eller begge foreldrene må være medlem av menigheten fra før, og får tilbud om dåpssamtale med pastor i forkant av dåpshandlingen. Forutsetningen for dåp er at foreldrene ønsker at barnet skal oppdras i den kristne tro.

VOX light: Tweens-klubb for de i 5. - 7. klasse fredager i partallsuker fra kl 1900 til kl 2030. Fredagsmiddag, andaktsstund og aktiviteter. Se mer informasjon på frikirkens hjemmesider eller på FACEBOOK-siden

Søndagsskolen - aktiviteter og undervisning for barn parallelt med gudstjenesten

Søndagene det ikke er gudstjeneste tilrettelagt for alle generasjoner, har vi søndagsskole i kjelleren. Semesterprogram våren 2023

På samlingene våre lærer vi om Bibelen og dens budskap, vi prater og ber sammen, og har ulike aktiviteter. Det er alltid voksne ledere på samlingene, men det er selvsagt også lov å ha med seg egne foreldre/besteforeldre/storesøsken.

Velkommen til oss!

 

 

Powered by Cornerstone