Barn

Dåp: Inngangen til medlemskap i menigheten er dåpen. Det vanlige er at spedbarn blir døpt ved at de bæres til dåpen av foreldrene. En eller begge foreldrene må være medlem av menigheten fra før, og får tilbud om dåpssamtale med pastor i forkant av dåpshandlingen. Forutsetningen for dåp er at foreldrene ønsker at barnet skal oppdras i den kristne tro.

Knøttis: For barn mellom 3 og 7 år. Møtes tirsdager i oddetallsuker fra kl 1630 - 1730, og er et tilbud for barn under Jubilo-korets alder. VELKOMMEN!

VOX light: Barneklubb for de i 5. - 7. klasse fredager i partallsuker fra kl 1900 til kl 2030. Fredagsmiddag, andaktsstund og aktiviteter. Se mer informasjon på frikirkens hjemmesider eller på facebook-siden "VOXlight, Kristiansand frikirke."

Supersøndag - aktiviteter og undervisning for barn fra 3 år til og med 8. klasse.

For tiden har vi et søndagsskoletilbud for 5. - 8. klassinger på søndagene, utenom skolens ferier og familiegudstjeneste. Dette foregår i kjelleren fra kl 11. Der blir vi bedre kjent med Gud og hverandre, hører historier fra bibelen og levd liv, ber og leker.

Er du 1. -4.klassing, eller har med deg et barn i denne aldersgruppen? Da er du hjertelig velkommen til å være med gruppa som er beskrevet over, selv om du er litt yngre!

Skattkammerrommet i kjelleren står åpent under gudstjenenestene for yngre barn med behov for å røre seg litt, men vi har for tiden ikke et eget opplegg for disse. Det vil også ligge fargeblyanter og søndagsskoleblader tilgjengelig i baksalen, til fri bruk.

Velkommen til oss!

Ved spørsmål ta kontakt med Maria Sandvand på 96507483 eller masaxx3@gmail.com

Powered by Cornerstone