Barn

Dåp: Inngangen til medlemskap i menigheten er dåpen. Det vanlige er at spedbarn blir døpt ved at de bæres til dåpen av foreldrene. En eller begge foreldrene må være medlem av menigheten fra før, og får tilbud om dåpssamtale med pastor i forkant av dåpshandlingen. Forutsetningen for dåp er at foreldrene ønsker at barnet skal oppdras i den kristne tro.

Knøttis: For barn mellom 0 og 6 år. Møtes tirsdager i partallsuker fra kl 1630 - 1730, og er en samlingsstund med fortelling og sang, litt og bite i og aktiviteter. VELKOMMEN!

VOX light: Barneklubb for de i 5. - 7. klasse fredager i partallsuker fra kl 1900 til kl 2030. Fredagsmiddag, andaktsstund og aktiviteter. Se mer informasjon på frikirkens hjemmesider eller på FACEBOOK-siden

Supersøndag - aktiviteter og undervisning for barn parallelt med gudstjenesten

Søndagene det ikke er gudstjeneste tilrettelagt for alle generasjoner, har vi søndagsskole i kjelleren. Våren 2022 har vi opplegg for én gruppe: barn under skolealder. Vi bruker trosopplæringsopplegg fra Awana.

På samlingene våre lærer vi om Bibelen og dens budskap, vi prater og ber sammen, og har ulike aktiviteter. Det er alltid voksne ledere på samlingene, men det er selvsagt også lov å ha med seg egne foreldre/besteforeldre/storesøsken.

Velkommen til oss!

Ved spørsmål kan Maria Sandvand kontaktes på 96507483 eller masaxx3@gmail.com

 

Powered by Cornerstone