Bønnesamlinger i fastetida

07.02.2024
Eldsterådet inviterer til å være med i bønn for menigheten.

Fastetida 2024 starter med Askeonsdag 14. februar. Med unntak av søndagene, som er fastefri, er det da 40 dager med faste fram til påskedag.

I denne perioden ønsker Eldsterådet å invitere til en bønnesamling på kveldstid. Samlingene blir lagt på tirsdager, kl 20 i kirkesalen. Vi forbereder en enkel liturgi med bønn, veksellesning, bibellesning og mulighet for sang/musikk.

Velkommen til en stund med Gud!

Bønnesamlinger i fastetida
Powered by Cornerstone