Intervju med Kristin Haugen om friKontakt/Ukraina

22.06.2022
Intervju med Kristin Haugen om friKontakt/Ukraina

 

 

 

 

 

 

 

I forbindelse med Ukraina-situasjonen er det oppretta noe som heter Frikontakt. Målgruppe er ukrainske flyktninger, enten de bor midlertidig i Kristiansand, eller er bosatt i Kristiansand kommune.

Jeg får en prat med initiativtager Kristin Haugen (bildet). Hun har bl a bakgrunn som diakon i Domkirken. I 2015 og den flyktningesituasjonen som var da, fant hun og internasjonal prest, Odd Bjarne Ellefsen ut at de ville lage et dagtilbud for flyktninger som de visste ville komme. Det var et dagtilbud som møtte stor velvilje, med mange frivillige som engasjerte seg.

Kristin forteller at denne dagen vi møter henne, sto det allerede noen ukrainere og venta kl 1030. De var ikke mange, men det ventes enda flere i tida som kommer.

Mye dreier seg naturlig nok om informasjon og tolking. Kristin forteller: «Det kom fort et samarbeid med Ukrainsk Organisasjon, som ble etablert etter at krigen brøt ut.De har også flere nettsider, sånn at PR kan gå ut den veien. Det er veldig viktig. Det er jo der de henvender seg først, og finner noe på sitt eget språk. Vi har også gått ut med informasjon i kommunens system og i mottakssystemet. Så vi har prøvd litt forskjellig, men det viktigste er det som ligger der på ukrainsk. Han som var her i dag er nestleder i styret, og vil koordinere og sørge for at vi har en som kan oversette hver mandag. Det er veldig betryggende, for det er vi helt avhengige av.»  Jeg får vite at det er begrensa med engelskkunnskaper blant ukrainere. «Når det kommer noen som er gode, så spiller vi veldig fort på de», sier Kristin.

Denne dagen jeg møter Kristin, kom det som nevnt ikke mange. Men blant de som var der, var det bl a en blind med ledsager. Førstnevnte kunne både engelsk og ukrainsk! Ledsageren var også ukrainsk. Så kom det en familie som er helt nye flyktninger. Om familien forteller Kristin: «De kommer rett fra Ukraina nå. Nå skal de registrere seg hos politiet, og etter hvert komme på mottak.» 

«Nå bosetter de i Kristiansand i et veldig høyt tempo. Samtidig går det mot sommer, og da er det veldig mange som tar pause. Det gjør at vi føler det er riktig å ha det åpent her hos oss. Vi starter opp nå, og har en samling i uka utover sommeren, mandag kl 1030 til kl 1330. Så skal vi ta en pause midt på dagen med åpen mikrofon, der vi enten synger sammen eller gir informasjon som alle trenger eller noe annet felles. Dette arbeidet fortsetter utover høsten.»

De har opplevd at det kommer flere frivillige når noen snakker om det.

 

Staben/frivillige i friKontakt

Intervju med Kristin Haugen om friKontakt/Ukraina

 

 

 

 

 

 

 

Bak fra venstre: Ingrid Aske, Karl Fredrik Haugen, Torleiv Sævig, Svein Gunnar Gundersen, Harald Jansen, Jorun Hindrum Grønningsæther, Inger Lise Frigstad Johannessen, Inger Lise Larsen Moi.

Foran fra venstre: Mei Lian Chou, Kristin Haugen, Mykhailo Rudkin (tolkkoordinator), Anne-Grete Gundersen og Bjørg Oustorp.

 

Powered by Cornerstone