Meld deg på ukentlig infomail
Velkommen i kirka vår

Kristiansand frikirke er en evangelisk luthersk kirke som siden 1877 har vært et kristent felleskap med store tradisjoner innen forkynnelse, diakoni, misjon, barne- og ungdomsarbeid og ikke minst musikk.  

Frikirkens lære bygger på Guds ord (Bibelen) og den evangelisk lutherske kirkes bekjennelse. Det vil si at Frikirken tror, lærer og bekjenner at Bibelen åpenbarer Guds kjærlighet og er den eneste regel og rettesnor for tro, lære og liv. En menighet som har åpne hjerter oppover og utover. Det er det Kristiansand Frikirke ønsker å være. Ikke som et resultat av vårt arbeid og våre refleksjoner, men av Guds ord. 

 

Innom for første gang

Det er en glede å se nye mennesker som kommer til menigheten vår . Vi ønsker nye mennesker inn i felleskapet vårt 

I Kristiansand Frikirke kan du få en venn og være en venn.

Menighetens viktigste arrangementer er gudstjenestene som arrangeres på søndager og andre helligdager. Her får de tilgang til Guds ord, sakramentene og det store fellesskapet.

Men kirken har også stor aktivitet i mindre fellesskap som er viktig for oss alle. Vi tilbyr korsynging fra barnealder til pensjonist alder, et mangfoldig barne- og ungdomsarbeid, flere småfellesskap, frivillig sosialt arbeid og mye mer.

Ønsker du kontakt ta kontakt med her 

 

 

 

Bli med

Annonsering

Her kan det stå en tekst som annonserer noe
Denne kan også linke videre til en underside.

Trykk her for å lese mer

Powered by Cornerstone